SAN JOSÉ

350 gram coffee beans from Honduras. Dark chocolate, winey, long lasting. Roasted in Gothenburg the same week as shipment.

COUNTRY Honduras  REGION Santa Barbara  VARIETY Caturra & Typica  PROCESS Washed / Våtförädlat  PRODUCER José Arnold Paz Mejia TRADE Direct

Arnold Paz have a lovely farm on a hill in Santa Barbara, Honduras. He works alongside his father and they pay great attention to the picking, sorting and post harvest process of their coffee. After pulping and drying Arnold store his coffee in wooden boxes to let it rest before it get shipped of.

Arnold Paz har en vacker gård på en kulle i Santa Barbara, Honduras. Han jobbar jämsides med sin far och dom har stor kontroll över skörd, sortering och hela efterskörds-processen av deras kaffe. Efter att kaffet fermenterats och torkats, lagrar Arnold bönorna i trälådor för att låta det vila innan export. 


To the top ↑